وزنه برداری.

  • 800 کیلو کالری / ساعت
  • 4 شرکت کننده
  • سطح: سخت
30

دقیقه